Alegoría do lume, pintada por Giuseppe Arcimboldo en 1566

Alegoría do lume, pintada por Giuseppe Arcimboldo en 1566